Молитва перед ужином

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́спо­ди. Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

Ядя́т ни́щии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́юшии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху (поклон).

И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Го́споди помилуй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

За моли́тв Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х, Го́споди, Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон).

Затем три поклона с молитвою мытаря: "Бо́же, ми́лостив". И далее все, как указано в молитвах пред обедом.